Finesia Consulting

Rekrutacja pracowników

Oferujemy usługi polegające na poszukiwaniu pracowników zgodnie ze zleconymi nam wymaganiami. Specjalizujemy się w poszukiwaniu pracowników na stanowiska księgowo-finansowe i informatyczne. Naszą unikalną przewagą konkurencyjną jest, wynikająca z własnych kompetencji w zakresie finansów i informatyki, możliwość efektywnego włączenia do procesu doboru kadr, już na bardzo wczesnym etapie, merytorycznej znajomości zagadnień, jakimi zajmować się będą poszukiwani kandydaci.

W zakresie rekrutacji personelu oferujemy:

  • pomoc w poszukiwaniu pracowników, zwłaszcza do księgowości, finansów i IT;
  • doradztwo związane z oceną kwalifikacji wymaganych od kandydatów ;
  • wsparcie w podejmowaniu i wdrażaniu strategicznych decyzji kadrowych przez firmy;

Przestrzegamy najlepszych praktyk biznesowych i zasad etyki zawodowej. Dbamy zarówno o zadowolenie klientów jak i poszukiwanych przez nich pracowników. Ci ostatni, nie są nigdy przedmiotem, lecz zawsze podmiotem prowadzonej przez nas rekrutacji. Staramy się przy tym rzetelnie realizować oczekiwania i sugestie firm zlecających nam rekrutację, dotyczące kształtu ich strategii kadrowych.

Polski | English