Finesia Consulting

Księgowość i finanse

Zarówno firmy posiadające ustabilizowaną pozycję rynkową jak i te, które rozpoczynają dopiero swoją działalność, wymagają profesjonalnej administracji księgowej i finansowej. Mając to na uwadze oferujemy kompleksowe usługi outsourcingowe, na które składają się:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi (GAAP, IAS);
 • koordynacja działań pomiędzy firmami lokalnymi i zagranicznymi;
 • oblicznanie płac i administracja kadrami;
 • obsługa firm nie prowadzących działalności operacyjnej i utrzymywanie kontaktow z Urzędami Skarbowymi;
 • rejestrowanie firm i wspieranie procesu rozpoczynania przez nich działalności;
 • przygotowywanie sprawozdań ZUS i deklaracji podatkowych (PIT,VAT);
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • przygotowywanie plac i sprawozdań kadrowych;
 • dokonywanie płatności na konta pracowników.

Doradztwo gospodarcze

Aby zrealizować określone cele gospodarcze, niekiedy konieczna jest specjalistyczna wiedza, wykraczająca poza zakres własnych kompetencji posiadanych przez firmy. Nasza oferta obejmuje wówczas jednorazowe lub ciągłe usługi, w tym:

 • przygotowywanie analiz finansowych i projektów due-diligence;
 • tworzenie planów biznesowych i sprawozdań;
 • kontroling finansowy;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • wsparcie pozyskiwania kapitału;
 • koordynacja działań pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi;
 • wspieranie rozwoju biznesu na rynku polskim i na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej;
 • management consulting (ze wsparciem firmy powiązanej VerceCo).
Polski | English