Finesia Consulting

Cezary Jachniewicz

Prezes Zarządu

Cezary Jachniewicz ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu firmami różnych rozmiarów i branż. Przed założeniem Finesia Consulting w 2004r., przez 5 lat był wspólnikiem i wiceprezesem firmy o podobnym profilu - International Management And Accounting Solutions Sp. z o. o. (IMAS). Jego ówczesnymi klientami były korporacje międzynarodowe, mające ugruntowaną pozycję na rynku polskim lub dokonujące ekspansji na rynki środkowoeuropejskie. W tym też czasie był też doradcą Hungarian Innovative Technologies Fund - sponsorowanego przez rząd amerykański funduszu venture capital z siedzibą w Budapeszcie. Uprzednio, Cezary Jachniewicz pełnił funkcję Dyrektora Informatyki a następnie Dyrektora Finansowego w Pioneer Towarzystwo Funduszy Inwestycyjncych S.A. (teraz Pioneer Pekao-UniCredito). Ważnym etapem jego sześcioletniej pracy w spółkach grupy Pioneer, był też udział w organizacji, a następnie w kontrolingu finansowowym czeskiego oddziału tej grupy. Cezary Jachniewicz ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Jest też abslowentem studiów podyplomowych w dziedzinie rachunkowości na Akademii Finansów w Warszawie i ma certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia księgowości. Wcześniej, z wynikiem „celującym” ukończył informatykę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a jego praca magisterska poświęcona modelowaniu rynku ekonomicznego za pomocą metod sztucznej inteligencji, została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Weronika Jachniewicz

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy

Weronika Jachniewicz ma ugruntowaną wiedzę z księgowości i finansów oraz wieloletnie doświadczenie w praktycznym jej zastosowaniu. Swoją karierę zawodową związała z Finesia Consulting Sp. z o. o., gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku młodszej księgowej, by po kilku latach zostać główną księgową, nadzorującą świadczenie całości usług księgowych. Doświadczenie operacyjne zdobyte podczas obsługi zarówno międzynarodowych korporacji jak i nowopowstałych polskich firm poparte specjalistycznym wykształceniem stanowią jej atuty szczególnie cenione przez klientów.Uprzednio pracowała jako kierownik projektów w firmie z branży mediów, BiznesPolska.pl i odbyła staż w departamencie prawnym Ministerstwa Komitetu Integracji Europejskiej. Jeszcze podczas studiów, brała udział w polsko-kanadyjskim programie wymiany studentów. Przykładając dużą wagę do ciągłego kształcenia się, poza ukończeniem studiów prawniczych na Akademii Ostrogskiej w Ukrainie, ukończyła jednocześnie studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuły magistra na Wydziale Zarządzania oraz magistra na Wydziale Integracji Europejskiej tejże uczelni. Specjalizację w dziedzinie finansów i rachunkowości pogłębiła na studiach podyplomowych w Akademii Finansów w Warszawie. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg. Od 2011 roku jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia księgowych ACCA. W 2013r. została wybrana do Rady Członków ACCA w Polsce.

Polski | English