Finesia Consulting

Administracja płacami

Firmy decydują się na outsourcing kadr i płac z różnych powodów. Może to być część strategii mającej na celu ochronę tajności wrażliwych danych płacowych lub też wynik poszukiwań efektywności kosztowej administracji działalności gospodarczej.

Ze swojej strony oferujemy przejęcie i automatyzację administracji płacowej obejmującej:

 • wyliczanie platności netto;
 • naliczanie zaliczek na podatek PIT oraz skladek ZUS;
 • przygotowywanie sprawozdań PIT, ZUS oraz GUS;
 • utrzymywanie kontaktów z urzędami skarbowymi oraz ZUS w sprawach płacowych;
 • drukowanie odcinków płacowych dla pracowników
 • sporządzanie sprawozdań księgowych i zarządczych dotyczących płac ;

W zależności od wymagań klientów i zgodnie ze szczegółowymi procedurami, możemy również przetwarzać przelewy bankowe dotyczące płac, a w tym:

 • płatności netto na indywidualne kontat bankowe pracowników;
 • płatności PIT oraz ZUS;

Ponadto, oferujemy usługi dotyczące administracji kadrami, które wykraczają poza przechowywanie danych pracowników i obejmują czynności wykonywane zwykle przez wewnętrznych pracowników działów kadr w firmach:

 • dostarczanie i utrzymywanie kwestionariuszy osobowych;
 • informowanie pracowników o obowiązkowych badaniach medycznych;
 • koordynowanie szkoleń BHP;
 • utrzymywanie baz danych z informacjami o urlopach;
 • dostarczanie uprzednio uzgodnionych wzorców umów o pracę i zlecenie;
 • przygotowywanie świadectw pracy;
Polski | English