Finesia Consulting

Biuro przedstawicielskie

Firmom niemającym swojego biura w Polsce lub w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oferujemy możliwość stania się ich lokalnym biurem przedstawicielskim. Zapewniamy im tym samym efektywną obecność na lokalnych rynkach, świadcząc niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej usługi administracyjne. Wykorzystanie naszych zasobów administracyjnych, znacznie ułatwia wdrażanie strategii rozwoju takich firm w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nasza formuła reprezentowania klienta jest oparta o indywidualnie ustalaną umowę, definiującą zakres naszego zaangażowania w jego działalność biznesową. Możemy stać się lokalnym punktem kontaktowym dla partnerów biznesowych i klientów, co zważywszy na nasze możliowsci komunikacyjne, zwiększa efektywność wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Możemy też w ramach szczegółowych ustaleń podjąć się innych, typowych zadań administracyjnych takich jak wsparcie sekretarskie, usługi tłumaczeniowe, pomoc w organizacji spotkań czy też utrzymywanie kontaktów z lokalanymi instytucjami lub innymi dostawcami usług.

Tak rozumiana funkcjonalność biura przedstawicielskiego, ma na celu umożliwienie klientom skoncentrowanie się na kluczowych obszarach ich działalności, bez konieczności wchodzenia w zawiłości lokalnego środowiska gospodarczego. Jest to szczególnie efektywne w przypadku firm dopiero co wchodzących na rynek lub tych, które zamierzają prowadzić działalność w stosunkowo niewielkiej skali.

Klientom chcącym rozwijać swój biznes w Polsce lub zagranicą, oferujemy usługi doradztwa w zarządzaniu i rozwoju biznesu, świadczone przez VerceCo - firmę powiązaną z nami.

Polski | English